Thế giới thời gian & Đồng hồ

Thời gian và lịch, tìm múi

Chuyển đổi múi

Chuyển đổi ngày và thời gian/đồng hồ để bất kỳ số nào của múi. Lập kế hoạch một cuộc họp toàn cầu có thể không bao giờ dễ dàng hơn.

Chuyển đổi múi

Đồng hồ thế giới

Với đồng hồ cao cấp thế giới của chúng tôi, bạn có thể biết thời gian/đồng hồ múi bè là ngày làm việc vào ban ngày hoặc buổi tối, hoặc cuối tuần. Không bao giờ lịch trình một cuộc họp không ai trong số bạn bè của bạn có thể tham gia!

Đồng hồ thế giới

Thêm vào lịch

Thêm sự kiện vào Android hệ thống lịch, Lịch Google hoặc Sunrise lịch. Với chỉ một cú nhấp chuột nhất.

Thêm vào lịch

Tìm thấy thành phố

Hiện có hơn 500 thành phố trong cơ sở dữ liệu điện thoại. Bao gồm cả London, San Francisco, Singapore, Paris, London, New York và nhiều hơn nữa!

Tìm thấy thành phố